DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2

//DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2
DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 22019-12-03T09:31:34+00:00

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không thực hiện chính sách hoàn tiền đối với những học sinh đã học chính thức. Chúng tôi TSSAC-IBM cùng với Virtual High School sẽ phải làm rất nhiều thủ tục cho học sinh như: kích hoạt tài khoản học sinh, hoàn thành việc đăng kí cho học sinh, liên hệ với giáo viên, hoàn thành các giấy tờ pháp lý cho học sinh, theo dõi hồ sơ của học sinh… Mặc dù khi một học sinh có bắt đầu học hay không bắt đầu học thì chúng tôi vẫn phải tiến hành đầy đủ các bước trên

Chính sách chuyển đổi môn học

Học sinh được quyền đăng ký chuyển đổi môn khác khi cảm thấy không phù hợp với điều kiện học sinh chưa hoàn thành quá 3 chương. Tuy nhiên thời hạn 18 tháng sẽ được tính từ khi học sinh đăng ký môn học cũ. 

Chính sách đăng kí học cho học sinh

Học sinh sau khi đã chuyển học phí cho TSSAC-IBM có thể sẽ phải đợi ít nhất 7 ngày làm việc vì hình thức chuyển tiền quốc tế nên sẽ trải qua nhiều công đoạn xác minh. Học sinh bắt buộc phải làm thủ tục chuyển điểm thứ nhất là để những môn trùng giữa chương trình Việt Nam và chương trình Canada mà học sinh có điểm trung bình môn từ 8 trở lên thì được xét miễn học môn đó. Thứ hai là để Virtual High School xác nhận việc học tại Việt Nam của học sinh

Mã môn học

Tên môn học

ADA4M

AMU4M

BBB4M

CGW4U

CHI4U

CHY4U

CIA4U

CPW4U 

ENG4C

ENG4U

ETS4U

EWC4U

FSF4U

HFA4U

HHS4C

HHS4U

HSB4U

HZT4U

ICS4U

IDC4U

MAP4C

MCT4C

MCV4U 

MDM4U

MHF4U

OLC4O

PSK4U 

SBI4U

SCH4U

SNC4M

SPH4C

SPH4U

Drama, 12, University or College Preparation

Music, 12, University or College Preparation

International Business Fundamentals, 12, University or College Preparation

World Issues: A Geographic Analysis, 12, University Preparation

Canada: History, Identity, and Culture, 12, University Preparation

World History since the Fifteenth Century, 12, University Preparation

Analysing Current Economic Issues, 12, University Preparation

Canadian and International Politics, 12, University Preparation

English, 12, College Preparation

English, 12, University Preparation

Studies in Literature, 12, University Preparation

The Writer’s Craft, 12, University Preparation

Core French, 12, University Preparation

Nutrition and Health, 12, University Preparation

Families in Canada, 12, College Preparation

Families in Canada, 12, University Preparation

Challenge and Change in Society, 12, University Preparation

Philosophy: Questions and Theories, 12, University Preparation

Computer Science, 12, University Preparation

Interdisciplinary Studies, Data Science, 12, University Preparation

Foundations for College Mathematics, 12, College Preparation

Mathematics for College Technology, 12, College Preparation

Calculus and Vectors, 12, University Preparation

Mathematics of Data Management, 12, University Preparation

Advanced Functions, 12, University Preparation

Ontario Secondary School Literacy Course, 12, Open

Introduction to Kinesiology, 12, University Preparation

Biology, 12, University Preparation

Chemistry, 12, University Preparation

Science, 12, University or College Preparation

Physics, 12, College Preparation

Physics, 12, University Preparation

Thông qua môn học này, học sinh được tiếp cận với các vở kịch nổi tiếng từ nhiều nền văn hóa và từ nhiều thời kỳ khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu các lý thuyết khác nhau về việc đạo diễn và diễn xuất, học sinh sẽ được trải nghiệm thực tế bằng việc trình diễn các đoạn kịch nghệ. Từ đó, học sinh sẽ được tiếp cận các nét đặc biệt của nghệ thuật kịch của nhiều nền văn hóa khác nhau, và được giảng dạy tại sao các kỹ thuật diễn kịch lại có liên quan tới kỹ năng cá nhân, sự công nhận của xã hội đối với bộ môn nghệ thuật này.

Môn học này trang bị cho học sinh vốn kiến thức về âm nhạc thông qua việc sáng tạo, phân tích, và trình diễn các bản nhạc từ các bản nhạc  truyền thống tới các bản nhạc thị trường hiện nay. Học sinh sẽ áp dụng khả năng sáng tạo trong quá trình biểu diễn, mở rộng các thể loại tiết mục, và phân tích các buổi trình diễn trực tiếp cũng như được thu lại.

Môn học này giúp học sinh hiểu được tầm ảnh hưởng của âm nhạc đến với xã hội, đến với từng cá nhân và đối với các đoàn thể. Đồng thời, học sinh cũng học được cách áp dụng âm nhạc vào đời sống và sự nghiệp.

Môn học này cung cấp cái nhìn tổng quan về kinh doanh và thương mại quốc tế trong thời đại kinh tế toàn cầu hiện nay; và về các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công trong thị trường quốc tế. Học sinh sẽ được giảng dạy về các kỹ thuật và chiến lược áp dụng trong thị trường, phân phối và quản lý kinh doanh quốc tế. Môn học này nhằm chuẩn bị cho học sinh trong các ngành kinh doanh, bao gồm kinh doanh, marketing

Môn học này chủ yếu chỉ ra những thử thách hiện nay con người đang phải đối mặt nếu muốn tạo ra một thế giới công bằng bằng cách phân tích các vấn đề thời sự. Học sinh sẽ tiếp cận các chủ đề đi từ văn hóa, kinh tế, quan hệ địa-chính trị, phân biệt chủng tộc tới việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Các kĩ thuật địa chất và các kỹ năng đào sâu, phân tích vấn đề địa chất để đối mặt với các vấn đề mang tính chất toàn cầu cũng được đề cập trong môn học này.

Bằng việc đi sâu vào nghiên cứu sự phát triển của bản sắc và văn hóa Canada cũng như là bản sắc và văn hóa của các dân tộc Canada, môn học này tập trung chủ yếu vào các kiến thức lịch sử Canada cùng với bản sắc, văn hóa của nó. Học sinh sẽ tiếp cận các bước tiến và sự kiện lịch sử, trong nước và ngoài nước, từ trước tới nay; và đào sâu nghiên cứu các cộng đồng người Canada cũng như tầm ảnh hưởng của họ về các di sản,bản sắc đất nước Canada. Học sinh sẽ nghiên cứu các sự phát triển văn hóa, bản sắc của Canda và lý do, cách thức của các sự phát triển đó.

Học sinh sẽ phát triển kỹ năng phân tích, và kỹ năng áp dụng các nội dung, sự kiện lịch sử vào thực tiễn trong quá trình học hỏi về các sự kiện, lực lượng hình thành nên đất nước Canada.

Môn học này khái quát các sự kiện và các bước phát triển của lịch sử thế giới kể từ năm 1450. Học sinh sẽ được tiếp cận các thay đổi về xã hội, kinh tế-chính trị, các nguồn cơn của những vấn đề hiện nay, và vai trò của các cuộc tranh cãi, hợp tác của các mối liên kết toàn cầu.

Đồng thời, học sinh sẽ phát triển kỹ năng phân tích, và kỹ năng áp dụng các nội dung, sự kiện lịch sử vào thực tiễn trong quá trình học hỏi các vấn đề chủ chốt, sự phát triển và thụt lùi của xã hội trong dòng lịch sử

Môn học này chỉ ra các vấn đề kinh tế hiện nay của Canada và toàn thế giới. Đồng thời, các bước phát triển, chính sách, và thực tiễn nền kinh tế từ nhiều góc nhìn cũng được giảng dạy trong môn học này.

Học sinh sẽ tham gia nghiên cứu các chính sách của cá nhân và tổ chức lớn, như tổ chức chính phủ, nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu như sự toàn cầu hóa, hợp đồng thương mại, sự bất bình đẳng kinh tế, mức chi tiêu của thế giới. Môn học này giúp học sinh áp dụng các kiến thức kinh tế cũng như các mô hình kinh tế  để nghiên cứu, phát triển ý kiến cá nhân về sự tăng trưởng, cân bằng kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu như hiện nay.

Đến với môn học này, học sinh sẽ được tiếp cận chính trị Canada và thế giới dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Học sinh sẽ thấy thêm các quyết định và cách thức tạo ra quyết định đó của các cá nhân, tổ chức chính phủ, các tổ chức liên kết xuyên quốc gia, và các tổ chức phi chính phủ. Các kiến thức về chính trị sẽ được áp dụng trong môn học này nhằm đào sâu nghiên cứu các sự kiện, bước phát triển của chính trị Canada và tầm quan trọng của chính trị thế giới

Môn học này chủ yếu tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học và đời sống hàng ngày như kỹ năng đọc-viết, giao tiếp, hình thành các suy nghĩ sáng tạo, sắc bén.

Học sinh sẽ nghiên cứu các nội dung, hình thức của các văn bản nghệ thuật và các tác phẩm nghệ thuật của Canada, cũng như là của các nước trên thế giới; từ đó, tạo ra các văn bản truyền thông, ghi âm, viết cho việc học và cho thực hành. Học sinh sẽ được đào tạo để nói, và diễn đạt ý bằng tiếng Anh một cách chi tiết, rõ ràng. Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh vào bậc cao đẳng.

Môn học này chủ yếu tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học và đời sống hàng ngày như kỹ năng đọc-viết, giao tiếp, hình thành các suy nghĩ sáng tạo, sắc bén. Học sinh sẽ phân tích các tác phẩm văn học đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và từ các thời kỳ khác nhau. Đồng thời, học sinh cũng được tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật để từ đó, làm nền tảng kiến thức viết các văn bản truyền thông dưới nhiều dạng. Điểm nhấn của môn học này nằm ở việc sử dụng ngôn ngữ chi tiết, rõ ràng cùng với việc kết hợp các máy móc thiết kế hợp lý, hiệu quả. Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh vào bậc đại học, cao đẳng.

Môn học này dành cho những học sinh có hứng thú với văn học và đặc biệt là phê bình, nhận xét văn học. Môn học sẽ chú ý tới chủ đề, chủng loại, thời gian ra đời và nguồn gốc. Vận dụng vốn kiến thức và dựa trên quan điểm cá nhân, học sinh sẽ nhận xét, phê bình tác phẩm văn học. Học sinh cũng được hướng dẫn phát triển các suy luận sắc bén, viết các văn bản phân tích.

Môn học giới thiệu các kiến thức, kỹ năng viết tay. Học sinh sẽ học các cách thức viết tay hiệu quả; sử dụng các workshop để cho ra mắt các sản phẩm; xác định và sử dụng các kỹ năng cần thiết cho một số mẫu viết tay; và xác định phương thức hiệu quả nhất để nâng tầm khả năng viết. Học sinh cũng hoàn thành các dự án sáng tạo, phân tích trên giấy và nghiên cứu các cơ hội xuất bản, sự nghiệp viết lách.

Đây là môn để hình thành đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản của môn Tiếng Pháp. Đây là ngôn ngữ thứ 2 của Canada Cải thiện kĩ năng tư duy sáng tạo để tương tác với mọi người xung quanh. Đặc biệt là tương tác của học sinh vơi người bản ngữ sử dụng tiếng Pháp

Môn học này giới thiệu mối liên hệ giữa thực phẩm, cân bằng năng lượng và giá trị dinh dưỡng; số lượng dinh dưỡng khác nhau mỗi người cần trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời; vai trò của dinh dưỡng trong việc phòng chống bệnh tật.

Học sinh sẽ định lượng các xu hướng dinh dưỡng và quyết định việc lựa chọn thực phẩm lại có liên hệ với trách nhiệm môi trường. Học sinh sẽ học về việc ăn uống khoa học, mở rộng vốn kiến thức về kỹ năng chuẩn bị thực đơn và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học xã hội bằng việc nghiên cứu các vấn đề liên quan tới dinh dưỡng và thực phẩm.

Môn học này giúp học sinh phát triển vốn kiến thức khoa học xã hội để sau này áp dụng vào việc phát triển bản thân, phát triển các mối quan hệ thân thuộc, gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa cha me và con cái.

Học sinh sẽ nghiên cứu các vấn đề ảnh hưởng tới các mối quan hệ giữa cá nhân với gia đình trong xã hội Canada hiện đại và cũng như là ở các nền văn hóa khác nhau, thời kỳ khác nhau. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện các cuộc khảo sát cá nhân, cặp đôi, gia đình về mối quan hệ xã hội trong cộng đồng người Canada.

Môn học này tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với thuyết xã hội học, tâm thần học và nhân học; các cuộc khảo sát nhằm hiểu hơn về sự phát triển của cá nhân, cặp đôi,gia đình và các quan hệ cha mẹ với con cái. Học sinh sẽ tập trung vào các vấn đề, thách thức đối với cá nhân, gia đình trong xã hội Canada. Đồng thời, học sinh sẽ được hướng dẫn phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện cuộc khảo sát về cá nhân, cặp đôi, gia đình và mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái.

Môn học này chủ yếu nhắm tới việc sử dụng các thuyết khoa học xã hội, bối cảnh xã hội và phương pháp luận để nghiên cứu và giải thích các thay đổi về tri thức, thái độ, niềm tin, hành động và các ảnh hưởng của nó lên xã hội. Học sinh sẽ suy nghĩ và phân tích lý do và cách thức thay đổi thông qua các thời kỳ của các tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa, xã hội. Học sinh sẽ tiếp cận và áp dụng các thuyết xã hội học nhằm giải thích và giải quyết các thử thách như thay đổi công nghệ, sự bất bình đẳng trên thế giới. Học sinh sẽ được hướng dẫn cách ứng dụng các phương pháp khảo sát khoa học xã hội vào việc nghiên cứu sự thay đổi trong xã hội.

Môn học này tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với các lý thuyết triết học và các kỹ năng phân tích triết học. Đồng thời, học sinh cũng được phát triển và áp dụng vốn tri thức và kỹ năng cá nhân vào các lĩnh vực của triết học (bao gồm: siêu hình học, đạo đức học, tri thức luận, triết học khoa học, triết học chính trị-xã hội, thẩm mỹ học). Thông qua các quá trình tiếp cận, phân tích các tranh cãi các câu hỏi và lý thuyết của triết học; óc suy luận và kỹ năng phân tích của học sinh sẽ được tăng cao.

Thông qua môn học này, vốn tri thức và kỹ năng thao tác máy tính của học sinh sẽ được phát triển. Học sinh sẽ sử dụng các nguyên tác thao tác mô đun để tạo ra những chương trình tài liệu phức tạp và hoàn chỉnh, phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp. Học sinh có cơ hội lên kế hoạch, quản lý các dự án phát triển phần mềm lớn. Các thuật toán sẽ được áp dụng trong môn học này nhằm đảm bảo tính hiệu quả.

Môn học này giúp học sinh đặt nền tảng và phát triển vốn tri thức của nhiều môn học khác nhau, các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề, ra quyết định. Học sinh sẽ áp dụng các nguyên tắc và quá trình khảo sát để  sử dụng hiệu quả từ lĩnh vực in ấn,điện tử tới việc sử dụng nguồn tài nguyên của truyền thông đại chúng để phân tích các sự đổi mới trong lịch sử và các cuộc nghiên cứu tiêu chuẩn, đồng thời, để đào sâu các tình huống thực tế và các cơ hội việc làm học thuật.

Học sinh sẽ được tiếp cận, mở rộng vốn hiểu biết của họ về việc áp dụng toán học vào trong thực tiễn. Bằng việc sử dụng các phương pháp thống kê, học sinh sẽ phân tích dữ liệu;giải quyết vấn đề vận dụng các hình khối và hình tam giác ; giải quyết các vấn đề tài chính về các khoản chi phí hàng năm, ngân sách và thuê hoặc mua một căn nhà; tính toán các phương trình. Học sinh sẽ phát triển khả năng suy luận lô gic và khả năng liên kết suy nghĩ khi giải quyết từng giai đoạn của vấn đề.

Môn học này giúp học sinh mở rộng vốn tri thức về hàm số. Học sinh sẽ nghiên cứu và áp dụng hàm đa thức, hàm số mũ, hàm lượng giác; tiếp tục trình bày các hàm đại số,hình học, số lượng; tính toán các phương trình; và giải quyết, áp dụng đại số,véc tơ, hình khối, hình tam giác. Học sinh sẽ phát triển khả năng suy luận lô gic và khả năng liên kết suy nghĩ khi giải quyết từng giai đoạn của vấn đề.

Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh dự tính vào ngành công nghệ của các trường cao đẳng.

Môn học này được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm làm việc trước đó của học sinh với hàm số. Học sinh sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới hình khối và đại số, đại diện cho véc tơ và đại diện cho đường thẳng,mặt phẳng trong không gian 3 chiều; phát triển vốn tri thức về biến số của đa thức, đồ thị hình sin, số mũ, phân thức đại số, hàm căn; đồng thời, học sinh cũng được học cách ứng dụng các kiến thức và kỹ năng của mình vào thực tiễn.

Môn học này dành cho các học sinh có định hướng vào các ngành như nhà khoa học, kỹ sư, nhà kinh tế học, và một số lĩnh vực kinh tế.

Thông qua môn học này, vốn kiến thức về toán học cho quản trị dữ liệu của học sinh sẽ được phát triển. Học sinh sẽ học được cách áp dụng các phương thức quản lý, phân tích lượng dữ liệu khổng lồ; áp dụng các phương cách tính toán, thống kê, phần trăm.

Môn học này nhắm tới các bạn học sinh có hướng học đại học ở các ngành kinh tế, khoa học xã hội, hay nhân văn.

Trong môn học này, học sinh sẽ tìm hiểu tính chất của đa thức, hữu tỷ, hàm logarit, hàm số trong tam giác; phát triển các kỹ thuật kết hợp hàm số; phát triển vốn kiến thức về tốc độ biến đổi; và mở rộng kỹ năng áp dụng hàm số vào thực tiễn. Học sinh cũng được tự cải thiện cách suy nghĩ logic trong quá trình học.

Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh cần hoàn thành các môn học cần thiết để vào đại học, hoặc cũng cho các học sinh có nhu cầu phát triển vốn tri thức toán học của mình.

Môn học này giúp các học sinh đánh giá và trình bày khả năng kết hợp đọc- viết đã được kiểm tra trong kỳ thi OSSLT. Học sinh hoàn thành khóa học sẽ đáp ứng đủ tiêu chuẩn năng lực ngôn ngữ của bang Ontario để tốt nghiệp.

Môn học này tập trung vào việc nghiên cứu sự chuyển động của con người và về các bộ máy, tác động, nguyên tắc liên quan tới sự phát triển của con người. Học sinh sẽ được dạy về sự ảnh hưởng của các hoạt động thể chất lên sức khỏe và ngoại hình, quá trình phát triển của các hoạt động thể chất và thể thao, và các yếu tố thần kinh, thể chất, xã hội lên một cá nhân trong việc tham gia các hoạt động thể chất.

Môn học này nhắm tới các học sinh dự định tham gia các ngành giáo dục thể chất, khoa học sức khỏe, nghiên cứu sức khỏe, huấn luyện viên ở các trường đại học.

Đối với môn học này, học sinh sẽ được nghiên cứu sâu hơn về nội dung và quá trình của các bộ máy sinh học. Học sinh sẽ được nghiên cứu và thực hiện các cuộc phân tích trong lĩnh vực hóa-sinh, quá trình trao đổi chất, nguồn gốc phân tử, cân bằng nội môn, sự biến động quần thể.

Môn học này sẽ đi sâu vào chi tiết lý thuyết và các kỹ năng cần sự nghiệp nghiên cứu sinh học sau này của học sinh.

Môn học này giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức hóa học bằng các nghiên cứu chất hữu cơ, quá trình trao đổi năng lượng, phản ứng hóa học, bộ máy hóa học, điện – hóa học, cấu trúc nguyên tử và phân tử. Học sinh sẽ phát triển khả năng giải quyết vấn đề và thao tác trong phòng thí nghiệm khi nghiên cứu các quy trình hòa học,đồng thời, học sinh cũng được củng cố kỹ năng liên kết thông tin khoa học.

SNC4M screenshot

Thông qua môn học này, học sinh sẽ phát triển vốn tri thức khoa học và các kiến thức về các vấn đề môi trường hiện nay trong lĩnh vực sức khỏe. Học sinh sẽ được tiếp cận các kỹ thuật y tế, kiến thức về các mầm bệnh và dịch bệnh, kỹ thuật sinh học.

Môn học sẽ chú trọng vào phương diện lý thuyết nhằm bổ sung kiến thức và các kỹ năng nghiên cứu khoa học của học sinh.

Môn học này giúp học sinh phát triển vốn kiến thức cơ bản về vật lý. Nội dung bao gồm sự vận động, máy móc ,điện,điện từ trường, chuyển đổi năng lượng, thủy lực và hệ thống khí nén; và sự kết hợp các công cụ máy móc. Thông qua quá trình tìm hiểu quy luật của vật lý và làm bài tập, kỹ năng phát triển phân tích khoa học của học sinh sẽ được phát triển. Học sinh cũng cân nhắc các ảnh hưởng của công cụ vật lý-khoa học lên xã hội và môi trường.

Học sinh sẽ phát triển vốn tri thức của cá nhân về nội dung lý thuyết vật lý. Môn học này giúp học sinh tiếp tục khám phá về sự chuyển đổi năng lượng và các năng lượng ảnh hưởng tới sự vận động. Đồng thời, học sinh cũng được tiếp cận lĩnh vực điện, từ trường, nam châm và điện từ trường. Các nghiên cứu về làn sóng ánh sáng, bộ máy cơ học lượng tử, và thuyết tương đối cũng được đề cập trong môn học này.

Thông qua quá trình tìm hiểu quy luật của vật lý và làm bài tập, kỹ năng phát triển phân tích khoa học của học sinh sẽ được phát triển. Học sinh cũng cân nhắc các ảnh hưởng của công cụ vật lý-khoa học lên xã hội và môi trường

Lệ phí

 • Lệ phí hồ sơ: 130CAD
 • Phí chuyển đổi tín chỉ: 330CAD
 • Lệ phí công chứng đặt lịch giữa Quý phụ huynh và Lãnh Sự Quán: 51CAD/ mộc công chứng (tùy vào số lượng giấy tờ của học sinh)
 • Lệ phí kfi thi OSSLT: 790CAD/ học sinh/ kì thi (nếu thi trượt học sinh phải đóng phí để thi lại vào kì sau)

Học phí

 • Đóng theo năm: 11,200CAD/ năm/ 8 tín chỉ 
 • Học phí trên đã giảm 30% cho học sinh đóng học phí 1 năm học
 • Đóng theo tín chỉ: 2000CAD/ tín chỉ

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU
Và là một học sinh của Canada ngay từ hôm nay

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • 284-286 Hoàng Văn Thụ. Phường 4. Quận Tân Bình. TPHCM

 • 028 2244 2828

 • virtualhighschool@tssac.edu.vn

 • Monday - Sunday: 8:00AM - 5:00PM

Facebook Comments

Thông TIn Liên Hệ

284-286 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TpHCM

Phone: 028.2244.2828

Web: Virtual High School