LỚP 10

LỚP 102019-11-20T09:01:50+00:00

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không thực hiện chính sách hoàn tiền đối với những học sinh đã học chính thức. Chúng tôi TSSAC-IBM cùng với Virtual High School sẽ phải làm rất nhiều thủ tục cho học sinh như: kích hoạt tài khoản học sinh, hoàn thành việc đăng kí cho học sinh, liên hệ với giáo viên, hoàn thành các giấy tờ pháp lý cho học sinh, theo dõi hồ sơ của học sinh… Mặc dù khi một học sinh có bắt đầu học hay không bắt đầu học thì chúng tôi vẫn phải tiến hành đầy đủ các bước trên

Chính sách chuyển đổi môn học

Học sinh được quyền đăng ký chuyển đổi môn khác khi cảm thấy không phù hợp với điều kiện học sinh chưa hoàn thành quá 3 chương. Tuy nhiên thời hạn 18 tháng sẽ được tính từ khi học sinh đăng ký môn học cũ. 

Chính sách đăng kí học cho học sinh

Học sinh sau khi đã chuyển học phí cho TSSAC-IBM có thể sẽ phải đợi ít nhất 7 ngày làm việc vì hình thức chuyển tiền quốc tế nên sẽ trải qua nhiều công đoạn xác minh. Học sinh bắt buộc phải làm thủ tục chuyển điểm thứ nhất là để những môn trùng giữa chương trình Việt Nam và chương trình Canada mà học sinh có điểm trung bình môn từ 8 trở lên thì được xét miễn học môn đó. Thứ hai là để Virtual High School xác nhận việc học tại Việt Nam của học sinh

Mã môn học

Tên môn học

ALC2O

BBI2O

BTT2O

CHC2D

CHC2P

CHV2O

ENG2D

ENG2P

GLC2O

MFM2P

MPM2D

SNC2D

Integrated Arts, 9, Open

Introduction to Business, 9/10, Open

Information and Communication Technology in Business, Grade 9 or 10, Open

Canadian History Since World War I, 10, Academic

Canadian History Since World War I, 10, Applied

Civics and Citizenship, 10, Open

English, 10, Academic

English, 10, Applied

Career Studies, 10, Open

Foundations of Mathematics, 10, Applied

Principles of Mathematics, 10, Academic

Science, 10, Academic

Môn học này tích hợp 2 hoặc nhiều bộ môn nghệ thuật (nhảy, nhạc kịch,nghệ thuật đa phương tiện,âm nhạc và mỹ thuật). Học sinh sẽ được lựa chọn làm việc cá nhân hay làm theo nhóm để sáng tạo và trình bày các tác phẩm nghệ thuật của mình. Học sinh sẽ được học những kỹ năng vượt xa khỏi các lớp học truyền thống thông thường.

Đồng thời, môn học này sẽ tạo cơ hội để học sinh tìm ra phong cách riêng của mình và áp dụng nó để xây dựng nội dung cho đa dạng các bộ môn nghệ thuật. Học sinh sẽ được trải nghiệm quá trình học tập sáng tạo và chịu trách nhiệm hoàn thành các thử thách, bài tập của môn học này.

Môn học này sẽ giới thiệu thế giới kinh doanh cho các học sinh, để hiểu thêm về các chức năng của kinh doanh, bao gồm kế toán, marketing, kỹ thuật cung cấp thông tin và tương tác, quản trị nhân sự, tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội, cuối cùng là quản lý sản phẩm.

Học sinh sẽ được đào tạo căn bản cho các khóa học kinh doanh trong tương lại. Đồng thời, các kĩ năng kinh doanh và phát triển doanh nghiệp cũng được giới thiệu căn bản trong môn học này.

Môn học này giới thiệu tới học sinh các kỹ thuật cung cấp thông tin và kỹ năng tương tác trong môi trường kinh doanh. Đồng thời, học sinh cũng được trang bị các kỹ năng cần thiết về công nghệ thông tin và truyền thông nhằm chuẩn bị hội nhập với xã hội công nghệ thông tin hiện nay.

Học sinh sẽ được hướng dẫn phát triển khả năng dùng word, bảng tính, cơ sở dữ liệu, thiết kế, trình bày, và design website. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu đến học sinh kỹ năng tra cứu dữ liệu, kỹ năng tương tác, và tiếp cận với các vấn đề liên quan tới sự ảnh hưởng của kỹ thuật cung cấp thông tin và tương tác trong xã hội ngày nay.

Trong môn học này, học sinh sẽ được học về sự phát triển xã hội, kinh tế, chính trị; các sự kiện quan trọng và tầm ảnh hưởng của nó tới các tầng lớp trong xã hội Canada từ năm 1914. Học sinh sẽ nghiên cứu về các cuộc xung đột và hợp tác trong xã hội Canada; vai trò của Canada trong sự phát triển của thế giới; sự ảnh hưởng của các cá nhân, tổ chức, và các sự kiện trong dòng thời gian phát triển của Canada.

Học sinh sẽ phát triển, áp dụng kỹ năng phân tích và giải thích sự kiện lịch sử, đặc biệt là các sự kiện chủ chốt của lịch sử Canada từ năm 1914 để quan sát và học tập bộ môn này tốt hơn.

Môn học này tập trung vào bối cảnh xã hội, các sự phát triển mang tính lịch sử và tầm ảnh hưởng của các sự kiện lịch sử lên đời sống của đất nước Canada từ năm 1914. Học sinh sẽ được học các sự tương tác giữa cộng đồng người Canada, cũng như là sự đóng góp của cá nhân, tổ chức tới di sản và bản sắc của Canada. Học sinh sẽ phát triển, áp dụng kỹ năng phân tích và giải thích sự kiện lịch sử, đặc biệt là các sự kiện chủ chốt của lịch sử Canada từ năm 1914 để quan sát và học tập bộ môn này tốt hơn.

Đồng thời, học sinh cũng sẽ hiểu thêm về tầm ảnh hưởng của lịch sử Canada trong việc hình thành,định hình xã hội Canada hiện đại.

Môn học này sẽ giới thiệu tới học sinh các quyền và nghĩa vụ khi trở thành công dân của đất nước dân chủ này. Học sinh sẽ học về các vấn đề về tầm quan trọng quyền công dân bao gồm môi trường học phát triển toàn diện, tham dự các kế hoạch cộng đồng, chịu trách nhiệm với môi trường và ảnh hưởng của truyền thông.

Đồng thời, học sinh cần nâng cao ý thức về vai  trò của cam kết công dân, cũng như là về quá trình hoạt động chính trị tại địa phương, quốc gia, và/hoặc toàn cầu. Bên cạnh đó, học sinh cũng học được cách áp dụng suy nghĩ chính trị và nghiên cứu về đời sống chính trị, bày tỏ các quan điểm chính trị về các vấn đề mang tính thời sự trên toàn cầu hiện nay.

Môn học này thiết kế để phát triển kỹ năng đọc, viết, giao tiếp và truyền thông bằng tiếng Anh. Sau này,tất cả các kỹ năng trên sẽ trở thành nền tảng vững chắc phát triển tiếng Anh của học sinh.

Ngoài ra, học sinh sẽ được phát triển khả năng phân tích tác phẩm văn học đương đại, nghiên cứu và đánh giá các tác phẩm mỹ thuật. Các kỹ năng viết, nói, và truyền thông bằng tiếng Anh dưới nhiều dạng cũng được giới thiệu trong  môn học này. Học sinh còn được học hững chiến thuật quan trọng, trọng yếu nhằm có được kỹ năng giao tiếp tốt. Môn học này nhằm chuẩn bị cho học sinh lớp 11 hoặc cho các môn học nền tảng đại học.

Môn học này thiết kế để phát triển kỹ năng đọc, viết, giao tiếp và truyền thông bằng tiếng Anh. Sau này, tất cả các kỹ năng trên sẽ trở thành nền tảng vững chắc phát triển tiếng Anh của học sinh. Học sinh sẽ học cách tạo ra lượng thông tin, văn học, và các văn bản đồ họa.

Điểm nhấn quan trọng của môn học này là việc đào tạo, đặt nền móng vững chắc cho các chiến lược, quá trình học tập và giao tiếp của học sinh. Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh lớp 11 có ý định vào đại học hoặc cho các môn học chuẩn bị cho Workplace.

Môn học này giúp học sinh phát triển và hoàn thành các dự định của bản thân trong kế hoạch học tập tương lai. Học sinh sẽ được dạy cách đánh giá các sở thích, kỹ năng và điểm mạnh của bản thân.

Đồng thời, môn học sẽ đào sâu vào tình hình kinh tế hiện tại, các xu hướng sử dụng workplace, các cơ hội việc làm và kỹ năng tìm việc. Môn học cũng đi sâu vào việc học hậu trung học và các lựa chọn việc làm. Học sinh cũng được trang bị kỹ năng quản lý thời gian làm việc, và tập trung hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Môn học này giúp học sinh củng cố nền tảng kiến thức, phát triển khả năng giải quyết vấn đề thông qua các nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật một cách hiệu quả và các hoạt động thực tiễn. Học sinh sẽ được phát triển kỹ năng vẽ biểu đồ, giải quyết và áp dụng các hệ thống tuyến tính, sử dụng các ví dụ thực tiễn, tìm hiểu các mối quan hệ trong hàm bậc hai. Học sinh sẽ nghiên cứu hình tam giác, mối quan hệ của góc bên phải trong một hình tam giác, đo lường các hình khối.

Thông qua môn học này, học sinh sẽ được mài giũa các kĩ năng giải quyết lô gic toán học, cũng như phát triển khả năng suy nghĩ của bản thân.

Môn học này giúp học sinh củng cố nền tảng kiến thức, phát triển khả năng giải quyết vấn đề thông qua các nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật  và học lý thuyết một cách hiệu quả. Học sinh sẽ học thêm về các mối quan hệ trong hàm bậc hai và ứng dụng thực tiễn của nó, giải quyết và áp dụng các hệ thống tuyến tính, định dạng các giá trị của hình học, nghiên cứu tam giác vuông và tam giác nhọn.

Môn học này giúp học sinh lý giải các vấn đề toán học một cách lô-gic và hình thành suy nghĩ liên kết khi giải quyết từng bước của vấn đề.

Học sinh sẽ được nâng cao kiến thức về sinh học, hóa học, khoa học không gian, và vật lý. Đồng thời, học sinh sẽ được dạy về mối tương quan giữa khoa học, công nghệ, xã hội và môi trường.

Môn học này cũng giúp học sinh phát triển khả năng nghiên cứu khoa học. Học sinh sẽ lên kế hoạch và thực hiện cuộc nghiên cứu nhằm phát triển vốn lý thuyết khoa học của bản thân về sự kết nối giữa tế bào và cơ quan chức năng của cây cối, động vật; với sự tập trung chủ yếu ở việc phản ứng cơ bản của các tế bào. Đồng thời, học sinh sẽ được học về vấn đề thay đổi khí hậu, và sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất.

Lệ phí

 • Lệ phí hồ sơ: 130CAD
 • Phí chuyển đổi tín chỉ: 330CAD
 • Lệ phí công chứng đặt lịch giữa Quý phụ huynh và Lãnh Sự Quán: 51CAD/ mộc công chứng (tùy vào số lượng giấy tờ của học sinh)
 • Lệ phí kfi thi OSSLT: 790CAD/ học sinh/ kì thi (nếu thi trượt học sinh phải đóng phí để thi lại vào kì sau)

Học phí

 • Đóng theo năm: 10,080CAD/ năm/ 8 tín chỉ 
 • Học phí trên đã giảm 30% cho học sinh đóng học phí 1 năm học
 • Đóng theo tín chỉ: 1800CAD/ tín chỉ

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU
Và là một học sinh của Canada ngay từ hôm nay

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • 284-286 Hoàng Văn Thụ. Phường 4. Quận Tân Bình. TPHCM

 • 028 2244 2828

 • virtualhighschool@tssac.edu.vn

 • Monday - Sunday: 8:00AM - 5:00PM

Facebook Comments

Thông TIn Liên Hệ

284-286 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TpHCM

Phone: 028.2244.2828

Web: Virtual High School