LỊCH HỌC VÀ MÔ HÌNH HỌC TẬP

//LỊCH HỌC VÀ MÔ HÌNH HỌC TẬP
LỊCH HỌC VÀ MÔ HÌNH HỌC TẬP2020-06-01T07:00:11+00:00

Mô hình học tập của chương trình Du học Canada tại Việt Nam

Học song bằng

Du học tại chỗ THPT Canada

 • 30 tín chỉ tương đương với 30 môn hoàn thành trong 5 năm học
 • 1 năm: 4 môn  
 • 3 tháng: 1 môn
 • 1 tuần: 10 giờ học
  • 3 giờ học online qua ứng dụng zoom
  • 7 giờ tự học (tương đương 1 giờ/ ngày làm bài tập và nghiên cứu)
 • 1 năm học 4 môn có học phí là 5040CAD – 6000CAD
 • 30 tín chỉ tương đương với 30 môn hoàn thành trong 4 năm học
 • 1 năm: 8 môn
 • 3 tháng: 2 môn
 • 1 tuần: 20 giờ học
  • 6 giờ học online qua ứng dụng zoom
  • 14 giờ tự học (tương đương 3 giờ/ ngày làm bài tập và nghiên cứu)
 • 1 năm học 4 môn có học phí là 10,080CAD – 11,200CAD

Lưu ý: Lớp bổ trợ học sinh và giáo viên có thể linh động lựa chọn thời gian phù hợp cho cả hai bên. 

Facebook Comments

Thông TIn Liên Hệ

284-286 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TpHCM

Phone: 028.2244.2828

Web: Virtual High School