BẰNG PHỔ THÔNG CANADA

/BẰNG PHỔ THÔNG CANADA
BẰNG PHỔ THÔNG CANADA2019-10-08T05:03:50+00:00

CHƯƠNG TRÌNH THPT NHẬN BẰNG OSSD – CANADA
Chương trình THPT lấy bằng Canada tại Việt Nam cung cấp lộ trình đào tạo toàn diện dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH

HÌNH THỨC HỌC VÀ YÊU CẦU TỐT NGHIỆP THPT
Trường Virtual High School bang Ontario – Canada

HÌNH THỨC HỌC

Hình thức học trực tuyến, mỗi học sinh có 18 tháng học cho một môn. Thời gian tối thiểu cho một môn là 110 giờ học trực tuyến trên hệ thống. Ngoài ra học sinh sẽ được sắp xếp học với các lớp gia sư linh động theo thời gian của học sinh. 

YÊU CẦU TÔT NGHIỆP

Hoàn thành 30 tín chỉ
Hoàn thành dủ 40 giờ hoạt động xã hội
Vượt qua kì thi OSSLT

Facebook Comments

Thông TIn Liên Hệ

284-286 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TpHCM

Phone: 028.2244.2828

Web: Virtual High School